8:00 – Spotkanie z wychowawcą rodziców i dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego.

8:30 – Msza św.

9:40 – Uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/2022 w sali gimnastycznej

10:00 – Spotkanie uczniów klas 4-8 z wychowawcami w salach lekcyjnych

Spotkanie rodziców uczniów klasy 1 z wychowawcą obowiązkowe

Dyrekcja Szkoły zwraca się z prośbą do Rodziców, Uczniów oraz wszystkich Pracowników Szkoły o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego (szczegółowe informacje dotyczące zasad obowiązujących w Szkole w związku z pandemią opublikowane są na stronie Szkoły – link: http://www.sprycerka.pl/images/pdf/Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesien_2021__1__1.pdf).

Dowozy:

Gimbus: Poniedziałek - Piątek

Kolonia RaztokI - 6.35

Słowiaki – 6.50

,, Strażak ": Poniedziałek - Piątek

Magura - 6.30

Oźna - 6.45

Rycerki - 7.05

 

Odwozy Gimbus: Poniedziałek – Piątek

I odwóz – 13.20

II odwóz:

wtorek – 15.05

piątek – 15.05

 

,,Strażak"

Poniedziałek

Rycerki - 13.20

Magura - 13.30

Oźna – 13.30

Kolonia – 14.15/15.05 klasy VII/VIII

Wtorek

Rycerki - 13.00

Magura - 13.20

Oźna – 13.20

Środa

Rycerki - 12.30

Magura - 12.45

Oźna – 12.45

Kolonia – 14.15/15.05

Czwartek

Rycerki - 13.20

Magura - 13.30

Oźna – 13.30

Kolonia – 14.15/15.05

Piątek

Rycerki - 13.20

Magura - 13.30

Oźna – 13.00

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA WOJTYŁY W RYCERCE GÓRNEJ,

ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO OD 1 WRZEŚNIA 2021 - CZYTAJ CAŁOŚĆ

Warszawa, 18 sierpnia 2021 r.

images

 Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostaną przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

imagesSzanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie! Piszę do Państwa by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. Szczególnie kieruję ten list do tych, którzy z różnych względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się, doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje CZYTAJ CAŁOŚĆ

Gmina Rajcza od sierpnia 2021r. będzie realizowała projekt pn. „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie, równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się dnia: 25.06 bieżącego roku.

Rozpoczniemy Mszą św.o godzinie 8.15, następnie ok. 9.30 dalsze uroczystości w szkole.

W związku z  obostrzeniami sanitarnymi zapraszamy do szkoły tylko rodziców odbierających list gratulacyjny. 

 

Podkategorie