Drukuj
Kategoria: Prawo lokalne

UCHWAŁA RADY GMINY RAJCZA W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEGO ZESPOŁU SZKÓL W RYCERCE GÓRNEJ W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. KAROLA WOJTYŁY W RYCERCE GÓRNEJ.
Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 30/3018 Szkoły Podstawowej im. K. Wojtyły w Rycerce Górnej z dnia 11.10.2018r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/201/17 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR XXXV/201/17 RADY GMINY RAJCZA z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr .IV/35/03 Rady Gminy Rajcza z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie: założenia Gimnazjum Publicznego w Rycerce Górnej.
Uchwała Nr .IV/40/03 Rady Gminy Rajcza z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Rycerce Górnej.
Uchwała Nr .LV/282/2013 Rady Gminy Rajcza z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany imienia Szkoły Podstawowej Rycerce Górnej.
Uchwała Nr .XXI/140/08 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 maja 2008r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstwowej w Rycerce Górnej.
Uchwała Nr 13/29/04/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Szkół w Rycerce Górnej, uchwalenie
tekstu jednolitego ze względu na istotne zmiany, zatwierdzenia i dopuszczenia Statutu w brzmieniu obowiązującym od dnia 29.04.2015