Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Milówce uruchomiła dodatkowe numery telefonów 531 176 568 oraz 530 794 522 pod którymi codziennie (8.00 – 16.00) dyżurują pracownicy pedagogiczni Poradni. Pod przywołanymi numerami można uzyskać porady w sprawach wychowawczych, edukacyjnych oraz kryzysowych.