JAK CHRONIĆ DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI CYFROWEGO ŚWIATA?

Broszura „Dzieci w wirtualnej sieci”, adresowana do rodziców dzieci w wieku 7-9 lat, ukazuje zagrożenia oraz wyposaża rodziców w niezbędną wiedzę i rozwiązania pomocne w wychowaniu oraz uczenia właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych.

Zapraszamy do pobrania bezpłatnej kopii. Klikaj i pobieraj !!!