Temat: Pan Jezus oddaje życie za każdego człowieka

Dzisiaj dowiecie się, dlaczego krzyż jest symbolem miłości Pana Jezusa do ludzi. Ale najpierw posłuchajcie opowiadania.

Posłuchaj opowiadania klikaj tutaj

Przed śmiercią na krzyżu Pan Jezus woła do Boga Ojca: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego”. Słyszy to człowiek imieniem Józef. Idzie
on do Piłata i prosi, aby ten pozwolił pochować ciało Pana Jezusa. Uzyskawszy zgodę, zdejmuje ciało Pana Jezusa.

Zadanie 1: Popraw litery po śladzie, a dowiesz się, z jakiego powodu Pan
Jezus oddaje za nas życie.
Pan Jezus nie ma żadnego grzechu. On umiera za nasze grzechy,

bo tak bardzo nas kocha i pragnie naszego szczęścia. Chce, abyśmy
byli z Nim w niebie.


Zadanie 2: Chrześcijanie często noszą na szyi krzyżyk – znak miłości
Pana Jezusa do każdego człowieka. Dokończ rysowanie łańcuszka.


 Już wiecie, że krzyż jest symbolem wielkiej miłości Pana
Jezusa do każdego człowieka. Mam nadzieję, że zapragniecie nosić ten
znak na swoich szyjach. Może stanie się to przy okazji I Komunii Świętej,
a może wcześniej.