Oddział przedszkolny w roku szkolnym 2020/2021 liczy 20 dzieci – 10 dziewczynek i 10 chłopców. Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest „wsparcie całościowego rozwoju dzieci”. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania -uczenia się co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Oddział przedszkolny pracuje w godz. 7.30 – 12.30. a dwa razy w tygodniu (czwartek i piątek) jest religia i wtedy jesteśmy do 13.00 w przedszkolu.

W sali zajęciowej mamy 2 gazetki: jedna jest gazetką tematyczną związaną z porami roku a na drugiej prezentujemy poznane litery i liczby. Nasza grupa wyposażona jest w zabawki, gry, układanki i inne pomoce które umilają przedszkolakom pobyt w placówce oraz pomagają w edukacji.