Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Wojtyły w Rycerce Górnej OGŁASZA NABÓR do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. K. Wojtyły w Rycerce Górnej.

PROTOKÓŁ
z dnia 23 marca 2020 r. z czynności rekrutacyjnych
do Punktu Przedszkolnego
w Rycerce Górnej

PROTOKÓŁ
z dnia 23 marca 2020 r. z czynności rekrutacyjnych
do Oddziału Przedszkolnego
w Rycerce Górnej

PROTOKÓŁ
z dnia 23 marca 2020 r. z czynności rekrutacyjnych
do klasy I szkoły podstawowej im. K. Wojtyły
w Rycerce Górnej na rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów
a) do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Wojtyły w Rycerce Górnej
informuje, że w związku z Zarządzeniem Nr OŚW.0050.146.2020
Wójta Gminy Rajcza z dnia 21 stycznia 2020 r.
ogłasza się Nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. K. Wojtyły w Rycerce Górnej (zał. nr 1), Harmonogram rekrutacji (zał. nr 2)


Irena Bogdał