Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Wojtyły w Rycerce Górnej
informuje, że w związku z Zarządzeniem Nr OŚW.0050.146.2020
Wójta Gminy Rajcza z dnia 21 stycznia 2020 r.
ogłasza się Nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. K. Wojtyły w Rycerce Górnej (zał. nr 1), Harmonogram rekrutacji (zał. nr 2)


Irena Bogdał