1. Nie wykorzystujemy danych osobowych powierzonych nam do przetwarzania przez szkoły w celach innych, niż wykonanie umowy na korzystanie przez szkołę z wybranego systemu. W szczególności, nie wykorzystujemy danych osobowych powierzonych nam przez szkoły do celów marketingowych.
  2. Dokładamy wszelkich starań, aby w sposób zrozumiały i czytelny informować wszystkich Użytkowników, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy ich dane osobowe.
  3. Dokładamy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych osób niepełnoletnich, które mogą korzystać z naszych usług. Wszystkie procesy, które mogą zachodzić przy udziale danych osobowych dzieci (jak zakładanie konta w serwisie czy zapisywanie się na newsletter), przechodzą regularne audyty ukierunkowane na ochronę ich praw.
  4. W ramach naszych usług staramy się urzeczywistniać prawo naszych Użytkowników do przenoszenia danych osobowych. Szkołom zapewniamy ponadto możliwość eksportu danych osobowych wprowadzonych przez nie do naszych systemów. W tym celu wykorzystujemy m.in. otwarte standardy, takie jak SOU (Standard Opisu Ucznia). Dokładamy wszelkich starań, aby przenoszenie danych odbywało się w sposób w pełni zautomatyzowany.
  5. W swoich rozwiązaniach stosujemy zabezpieczenia i środki organizacyjne, które pozwalają na bezpieczną i szyfrowaną komunikację i przesyłanie danych osobowych pomiędzy naszymi serwerami oraz Użytkownikami.
  6. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były przetwarzane jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak dzieje się to w przypadku wszystkich usług i produktów, dla których jesteśmy producentem, skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i szkół.
  7. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zagwarantowania, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniając przede wszystkim, by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie obowiązki. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.
  8. Przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa.
  9. Zobowiązujemy się do systematycznego przeglądu niniejszej Polityki i jej zmiany w każdej sytuacji, gdy okaże się to niezbędne ze względu na zmianę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne organów nadzorczych lub utrwalenie się stosownych praktyk.

Wymienione wyżej zasady nie wyczerpują listy tych, którymi się kierujemy. Opisują jedynie podstawowe założenia w zakresie zapewniania przez nas ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych powierzanych Librus przez naszych klientów (szkoły) i użytkowników indywidualnych.

Aby poznać szczegóły przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w odniesieniu do naszych usług, zapraszamy do lektury niniejszej Polityki.

więcej informacji o Librus