Szkoła Podstawowa im. Karola wojtyły w Rycerce Górnej

Szkoła Podstawowa
im. Karola Wojtyły
w Rycerce Górnej
Rycerka Górna 183, 34-370 Rajcza
tel/fax: 33 8644 133 email: sekretariat@sprycerka.pl, zs.rycerka@wp.pl
Przejdź do treści

Zebranie wywiadowcze dla rodziców klas IV - VIII odbędzie się
w dniu 29 listopada 2021 r.
Rodzice proszeni są na indywidualne spotkania w godzinach od 15.00 - 17.00.
Wywiadówka dla rodziców klas I - III odbędzie się w późniejszych terminie.

                                                                                        Dyrektor - Irena Bogdał

_____________________________________________________________________________
„Szkoła do hymnu” 2021
Już po raz czwarty  uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewają hymn Polski. W tym roku będzie to środa, 10 listopada
„Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji, która rozpoczęła się w 2018 r. Od początku cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.
Ogłoszenie
12 listopada 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, odbędą się w tym dniu zajęcia wychowawcze.
Rodzice  proszeni są o zgłaszanie uczniów , którym należy zapewnić opiekę w dniu 12 listopada do dnia 10 listopada
do godziny 11.00 .

Uwaga !!! Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.
Uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość. Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdują się wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufani
Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”.
bł. Stefan Wyszyński

     28 października 2021 r. w słoneczny i mieniący się jesiennymi barwami czwartek uczniowie VIII i VII klasy Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rycerce Górnej pojechali na projekcję filmu: „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”. Film obejrzeli w sali projekcyjnej przy Kościele NSPJ w Soli. Pomysłodawcą i organizatorem wyjazdu był proboszcz Parafii NMP Nieustającej Pomocy w Rycerce Górnej ks. dr hab. Krzysztof Sordyl.
   Uczniowie zobaczyli etap życia ks. Stefana Wyszyńskiego przypadający na czas drugiej wojny światowej. Był wówczas kapelanem w stopniu porucznika oddziału Armii Krajowej na terenie Puszczy Kampinoskiej. W Laskach pomagał w organizacji szpitala polowego dla powstańców warszawskich. Opatrywał rannych, błogosławił idących do walki, udzielał sakramentów. Modląc się  za śmiertelnie postrzelonego żołnierza przypomniał, że dla niego to nie „kres, ale początek”. Dawał innym przykład przebaczania swoim oprawcom. Okrucieństwa i tragizm drugiej wojny światowej skłaniały ks. Wyszyńskiego  – późniejszego  Prymasa Tysiąclecia a od 12. września 2021 r. Błogosławionego Kościoła katolickiego do głębokich refleksji nad sensem cierpienia oraz istotą przebaczania swoim wrogom i oprawcom. To On wypowie kiedyś znamienne słowa: „W imię Boże wszystkim swoim oszczercom - przebaczam.”
    Film ukazywał także postać Matki Elżbiety Róży Czackiej, późniejszej założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Wyrazy podziękowania dla ks. dr. hab. Krzysztofa Sordyla za umożliwienie uczniom obejrzenia tego wartościowego filmu.

Zeus zawitał do klasy V

Klasa V, w ramach zajęć projektowych, wystawiła przedstawienie pt. "Demeter i Kora". Uczniowie bardzo poważnie podeszli do swoich zadań i wyśmienicie wywiązali się ze swoich ról i obowiązków. Brawo!!!
Fotorelacja z przedstawienie pt. "Demeter i Kora"
" Wirusoochrona"
W dniu 19.10.21r. Dzieci z Punktu i Oddziału Przedszkolnego w Rycerce Górnej nagrały piosenkę pt." Mydło, woda - tak zaczyna się...". Jest to końcowy etap wojewódzkiej akcji informacyjno - edukacyjnej pt." Wirusoochrona". Głównym celem Akcji była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych dzieci oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego źródła zapobiegania przenoszenia się wirusów ( ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i wirusa grypy).
Galeria zdjęć - zapraszamy

43 Rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Karola Wojtyły

16 października 1978 roku Karol Wojtyła patron naszej Szkoły został papieżem Przybrał imię Jan Paweł II.Oto garść faktów, wspomnień i ciekawostek dotyczących pamiętnego konklawe. -
Rok Norwidowski

138 lat temu, 23 maja 1883 r., zmarł Cyprian Kamil Norwid – wszechstronny artysta, poeta, prozaik,dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. W uznaniu jego zasług dla polskiej kultury oraz z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin czwartego wieszcza, Sejm RP ogłosił rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.Czytaj więcej

Ogłoszenie
14 października 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, odbędą się w tym dniu zajęcia wychowawcze.
Rodzice  proszeni są o zgłaszanie uczniów , którym należy zapewnić opiekę w dniu 14 października do dnia 13 października
do godziny 11.00 . Przedszkole pracuje w normalnym trybie.
  
Ogłoszenie
O udziale w projekcie „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” organizowanym przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego  i Sportu w roku szkolnym 2021/2022 skierowanym do uczniów klasy pierwszej.
Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać na www.wielki-czlowiek.pl w zakładce „Pierwszoklasiści”.
Propozycja terminówdni wolnych od zajęć dydaktycznychw roku szkolnym 2021/2022
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) § 5. pkt 1
1.   12 listopad 2021  (piątek)
2.   07 styczeń 2022 (piątek)
3.  02 maj  2022 (poniedziałek)
4.   18 maj 2022 (środa)
5.   17 czerwiec 2022 (piątek)
Egzamin ósmoklasisty maj 2022 r.: 3 dni
  
Informacje dla rodziców dotyczące ubezpieczenia Edu Plus Interrisk
Ubezpieczenie NNW Edu Plus Interrisk dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rycerce Górnej  
Okres ubezpieczenia: 01.09.2021 - 31.08.2022
Lista dzieci Przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej i. Karola Wojtyły  w Rycerce Górnej na rok 2021/2022
Lista dzieci Przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Rycerce Górnej na rok 2021/2022
Lista dzieci Przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w Rycerce Górnej na rok 2021/2022
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Milówce
Informacje dotyczące wsparcia, względem naucycieli, uczniów i rodziców, realizowanego we współpracy z pracownikami PPP w Milówce.
Organizacja szczepień – informacja
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.
Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN przekazaliśmy do wszystkich szkół i placówek za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej. Szczegółowe informacje w tej sprawie zamieściliśmy także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu
Materiał edukacyjny traktujący o rekomendacjach i zasadach bezpieczeństwa w korzystaniu ze smartfonów,
tabletów i komputerów przez dzieci i młodzież.

RYCERKA GÓRNA 183
34-370 RAJCZA
+48 33 8 644 133
+48 33 8 644 133(fax)
sekretariat@sprycerka.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY 2020
Wróć do spisu treści