Szkoła Podstawowa im. Karola wojtyły w Rycerce Górnej

Szkoła Podstawowa
im. Karola Wojtyły
w Rycerce Górnej
Rycerka Górna 183, 34-370 Rajcza
tel/fax: 33 8644 133 email: sekretariat@sprycerka.pl, zs.rycerka@wp.pl
Przejdź do treści
Zeus zawitał do klasy V

Klasa V, w ramach zajęć projektowych, wystawiła przedstawienie pt. "Demeter i Kora". Uczniowie bardzo poważnie podeszli do swoich zadań i wyśmienicie wywiązali się ze swoich ról i obowiązków. Brawo!!!
Fotorelacja z przedstawienie pt. "Demeter i Kora"
" Wirusoochrona"
W dniu 19.10.21r. Dzieci z Punktu i Oddziału Przedszkolnego w Rycerce Górnej nagrały piosenkę pt." Mydło, woda - tak zaczyna się...". Jest to końcowy etap wojewódzkiej akcji informacyjno - edukacyjnej pt." Wirusoochrona". Głównym celem Akcji była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych dzieci oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego źródła zapobiegania przenoszenia się wirusów ( ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i wirusa grypy).
Galeria zdjęć - zapraszamy

43 Rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Karola Wojtyły

16 października 1978 roku Karol Wojtyła patron naszej Szkoły został papieżem Przybrał imię Jan Paweł II.Oto garść faktów, wspomnień i ciekawostek dotyczących pamiętnego konklawe. -
Rok Norwidowski

138 lat temu, 23 maja 1883 r., zmarł Cyprian Kamil Norwid – wszechstronny artysta, poeta, prozaik,dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. W uznaniu jego zasług dla polskiej kultury oraz z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin czwartego wieszcza, Sejm RP ogłosił rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.Czytaj więcej

Ogłoszenie
14 października 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, odbędą się w tym dniu zajęcia wychowawcze.
Rodzice  proszeni są o zgłaszanie uczniów , którym należy zapewnić opiekę w dniu 14 października do dnia 13 października
do godziny 11.00 . Przedszkole pracuje w normalnym trybie.
  
Ogłoszenie
O udziale w projekcie „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” organizowanym przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego  i Sportu w roku szkolnym 2021/2022 skierowanym do uczniów klasy pierwszej.
Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać na www.wielki-czlowiek.pl w zakładce „Pierwszoklasiści”.
Propozycja terminówdni wolnych od zajęć dydaktycznychw roku szkolnym 2021/2022
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) § 5. pkt 1
1.   12 listopad 2021  (piątek)
2.   07 styczeń 2022 (piątek)
3.  02 maj  2022 (poniedziałek)
4.   18 maj 2022 (środa)
5.   17 czerwiec 2022 (piątek)
Egzamin ósmoklasisty maj 2022 r.: 3 dni
  
Informacje dla rodziców dotyczące ubezpieczenia Edu Plus Interrisk
Ubezpieczenie NNW Edu Plus Interrisk dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rycerce Górnej  
Okres ubezpieczenia: 01.09.2021 - 31.08.2022
Lista dzieci Przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej i. Karola Wojtyły  w Rycerce Górnej na rok 2021/2022
Lista dzieci Przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Rycerce Górnej na rok 2021/2022
Lista dzieci Przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w Rycerce Górnej na rok 2021/2022
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Milówce
Informacje dotyczące wsparcia, względem naucycieli, uczniów i rodziców, realizowanego we współpracy z pracownikami PPP w Milówce.
Organizacja szczepień – informacja
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.
Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN przekazaliśmy do wszystkich szkół i placówek za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej. Szczegółowe informacje w tej sprawie zamieściliśmy także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu
Materiał edukacyjny traktujący o rekomendacjach i zasadach bezpieczeństwa w korzystaniu ze smartfonów,
tabletów i komputerów przez dzieci i młodzież.

RYCERKA GÓRNA 183
34-370 RAJCZA
+48 33 8 644 133
+48 33 8 644 133(fax)
sekretariat@sprycerka.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY 2020
Wróć do spisu treści